Кратко описание

Подземен свят

Пещери

Карстов район с над 200 пещери

Един от феномените на Триградското ждрело е пещерата Дяволското гърло. Водите на река Триградска навлизат с грохот в пещерата, образувайки 12 подземни водопада. Най-големият, от които е с височина 42 м, един от най-високите на Балканите. Навлиза в подземните недра и се появява отново след 530 м, а оцветена вода, след близо 2,30 часа, като буен карстов извор. За пещера Дяволското гърло се разказват много легенди, но едно е сигурно, нищо което попадне в подземния лабиринт не излиза оттам.

Ягодинската пещера е сложна комбинация от лабиринти и свързващи ги проходи с обща дължина 10.5км., от които 1,250км. са благоустроени за посетители. Състои се от три нива и три входа. Два от входовете са изкуствено прокопани тунели (вход и изход). Третият вход е естествен и именно от него започват първоначалните проучвания през 1963 г. В началото на естествения вход е открито Енеолитно жилище датиращо от IV хил.Пр.Хр.

За Неблагоустроените пещери, прочети в Екстремни

Close
Close